Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Lập trình hướng đối tượng (OOP – object-oriented programming) là các kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP làm tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì. Bên cạnh đó, nó còn giúp mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn.

Học lập trình hướng đối tượng Java là cách tiếp cận bài toán theo hướng coi hệ thống là hoạt động của các đối tượng giống thực tế, sau đó mô tả và cho chúng tương tác với nhau để tạo nên hệ thống. Phương thức tiếp cận như vậy giúp tư duy gần với thực tế hơn và độ phức tạp cũng được chia nhỏ ra.

Học lập trình hướng đối tượng Java
Học lập trình hướng đối tượng Java

Phương pháp lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất:

 • Tính trừu tượng (abstraction)

 

 • Tính đóng gói (encapsulation) và che giấu thông tin (information hiding)
 • Tính đa hình (polymorphism)
 • Tính kế thừa (inheritance)

 

OOP là phương thức tư duy mới để giải quyết các vấn đề trên máy tính. Hãy cùng xem xét một tình huống cụ thể được triển khai trên hệ thống trên máy tính: việc mua bán xe máy.

Những hoạt động liên quan đến việc mua bán xe máy bao gồm:

 • Các kiểu xe (model)
 • Nhân viên bán hàng
 • Khách hàng

Những hoạt động liên quan:

 • Nhân viên bán hàng dẫn khách hàng đến phòng trưng bày
 • Khách hàng chọn xe
 • Khách hàng đặt hóa đơn
 • Khách hàng trả tiền
 • Trao xe cho khách hàng
Học lập trình hướng đối tượng Java
Học lập trình hướng đối tượng Java

Mỗi tình huống được chia thành nhiều yếu tố, hay còn gọi là đối tượng (Objects) hoặc các thực thể (Entities). Các yếu tố xe máy, nhân viên, khách hàng là những đối tượng hoặc thực thể. Công việc của lập trình viên là tạo ra kịch bản (scenarios) quen thuộc với tình huống thực tế, cụ thể là làm cho máy tính liên kết với những đối tượng thực. Lập trình viên cần cung cấp những thông tin theo cách thức mà máy tính cũng nhận thức được những thực thể giống nhận thức của con người. Đây cũng chính là vai trò của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng.

Trên đây là một số kiến thức cơ bản để học lập trình hướng đối tượng Java, để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ lập trình Java cũng như từng chủ đề, hãy tham gia khóa học lập trình Java của Stanford. Tại đây, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, được thực hành trên các dự án thực tế.

Xem thêm thông tin khóa học lập trình Java.

Tự học lập trình hướng đối tượng Java
5 (100%) 1 vote
Tự học lập trình hướng đối tượng Java

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *